เส้นทาง

โปรโมชั่นแนะนำล่าสุด:

เดินทางระหว่างSedan
1-2 pers.
SUV
1-3 pers.
Minibus
1-8 pers.
เริ่มเดินทางจากเกาะช้าง (รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่* ไปยัง / จากเกาะช้างเท่านั้น)
สนามบินตราด฿ 1800฿ 2000฿ 2500
เมืองตราด฿ 2000฿ 2200฿ 2700
ท่าเรือแหลมงอบ (เกาะหมาก)฿ 1800฿ 2000฿ 2500
ท่าเรือแหลมศอก (เกาะกูด)฿ 2000฿ 2200฿ 2700
ท่าเรือบ้านเพ (เกาะเสม็ด)฿ 3200฿ 3500฿ 4000
สนามบินพัทยา / อู่ตะเภา฿ 3500฿ 3800฿ 4200
สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ (BKK)฿ 4200฿ 4500฿ 5000
โรงแรมกรุงเทพ฿ 4200฿ 4500฿ 5000
สนามบินดอนเมือง (DMK)฿ 4500฿ 4800฿ 5200
หัวหิน / ชะอำ฿ 6000฿ 6500฿ 7500
ปราณบุรี฿ 6400฿ 6800฿ 7700
อยุธยา฿ 6000฿ 6500฿ 7000
ชายแดนหาดเล็ก (ด่านเกาะกงข้ามไปยังสีหนุวิลล์,พนมเปญ)฿ 2800฿ 3200฿ 3500
ชายแดนบ้านผักกาด (ด่านไพลินข้ามไปยังพระตะบอง)฿ 3200฿ 3500฿ 3800
อรัญประเทศ (ด่านปอยเปตข้ามไปยังเสียมเรียบ)฿ 3500฿ 3700฿ 4000
โรงแรมเกาะช้าง ไป โรงแรมเสียมเรียบ (กัมพูชา)฿ 8000TBA฿ 9500
โรงแรมเกาะช้าง ไป โรงแรมสีหนุวิลล์, โรงแรมพนมเปญ (กัมพูชา)฿ 9500TBA฿ 11000
เดินทางระหว่างSedan 1-2 pers.SUV 1-3 pers.Minibus 1-8 pers.
เริ่มเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
โรงแรมในกรุงเทพ฿ 1200฿ 1300฿ 1500
บางแสน฿ 1500฿ 1700฿ 2500
พัทยา฿ 1700฿ 1900฿ 2500
ท่าเรือบ้านเพ (เกาะเสม็ด)฿ 2700฿ 3000฿ 3500
หัวหิน / ชะอำ฿ 2500฿ 2700฿ 3300
ท่าแหลมศอก (เกาะกูด)฿ 3900฿ 4200฿ 4500
ท่าแหลมงอบ (เกาะหมาก)฿ 3900฿ 4200฿ 4500
เมืองตราด฿ 3900฿ 4200฿ 4500
เกาะช้าง (รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่)฿ 4200฿ 4500฿ 5000
เดินทางระหว่าง Sedan 1-2 pers. SUV 1-3 pers. Minibus 1-8 pers.
เริ่มเดินทางจากเมืองตราด
เกาะช้าง (รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่) ฿ 2000 ฿ 2200 ฿ 2700
ท่าเรือแหลมศอก (เรือไป / กลับจากเกาะกูด) ฿ 1000 ฿ 1200 ฿ 1400
ท่าเรือแหลมงอบ (เรือไป / กลับจากเกาะหมากเกาะหวายและเรือข้ามฟากไปเกาะช้าง) ฿ 1000 ฿ 1200 ฿ 1400
สนามบินตราด ฿ 1000 ฿ 1200 ฿ 1400
เดินทางระหว่างSedan 1-2 pers.SUV 1-3 pers.Minibus 1-8 pers.
เริ่มเดินทางจากสนามบินตราด
เกาะช้าง (รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่ *)฿ 1800฿ 2000฿ 2500
ท่าเรือแหลมศอก (เรือไป / กลับจากเกาะกูด)฿ 1400฿ 1500฿ 1700
ท่าเรือแหลมงอบ (เรือไป / กลับจากเกาะหมากเกาะหวายและเรือข้ามฟากไปเกาะช้าง)฿ 1200฿ 1300฿ 1500
เมืองตราด฿ 1000฿ 1200฿ 1400
เดินทางระหว่างSedan 1-2 pers.SUV 1-3 pers.Minibus 1-8 pers.
เริ่มเดินทางจากท่าเรือแหลมงอบ (เกาะหมาก)
เกาะช้าง (รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่)฿ 1800฿ 2000฿ 2500
สนามบินตราด฿ 1200฿ 1300฿ 1500
สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ (BKK)฿ 3900฿ 4200฿ 4500
โรงแรมในกรุงเทพ฿ 3900฿ 4200฿ 4500
สนามบินดอนเมือง฿ 4300฿ 4500฿ 4800
เดินทางระหว่างSedan 1-2 pers.SUV 1-3 pers.Minibus 1-8 pers.
เริ่มเดินทางจากท่าเรือแหลมศอก (เกาะกูด)
เกาะช้าง (รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่)฿ 2000฿ 2200฿ 2700
สนามบินตราด฿ 1400฿ 1500฿ 1700
สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ (BKK)฿ 3900฿ 4200฿ 4500
โรงแรมในกรุงเทพ฿ 3900฿ 4200฿ 4500
สนามบินดอนเมือง฿ 4300฿ 4500฿ 4800
เดินทางระหว่างSedan 1-2 pers.SUV 1-3 pers.Minibus 1-8 pers.
เริ่มเดินทางจากบ้านเพ (เกาะเสม็ด)
เกาะช้าง (รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่)฿ 3200฿ 3500฿ 4000
สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ (BKK)฿ 2700฿ 3000฿ 3500
โรงแรมในกรุงเทพ฿ 2700฿ 3000฿ 3500
สนามบินดอนเมือง฿ 3000฿ 3300฿ 3800
เดินทางระหว่างSedan 1-2 pers.SUV 1-3 pers.Minibus 1-8 pers.
เริ่มเดินทางจากโรงแรมกรุงเทพ
เกาะช้าง (รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่)฿ 4200฿ 4500฿ 5000
ท่าเรือแหลมศอก (เกาะกูด)฿ 3900฿ 4200฿ 4500
ท่าเรือแหลมงอบ (เกาะหมาก)฿ 3900฿ 4200฿ 4500
เมืองตราด฿ 3900฿ 4200฿ 4500
บางแสน฿ 1500฿ 1700฿ 2500
พัทยา฿ 1700฿ 1900฿ 2500
ท่าเรือบ้านเพ (เกาะเสม็ด)฿ 2700฿ 3000฿ 3500
หัวหิน / ชะอำ฿ 2500฿ 2700฿ 3300
สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ (BKK)฿ 1500฿ 1300฿ 1500
สนามบินดอนเมือง฿ 1500฿ 1700฿ 2000

 

เดินทางระหว่างSedan 1-2 pers.SUV 1-3 pers.Minibus 1-8 pers.
เริ่มเดินทางจากสนามบินดอนเมือง
เกาะช้าง (รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่)฿ 4500฿ 4800฿ 5200
ท่าเรือแหลมศอก (เกาะกูด)฿ 4300฿ 4500฿ 4800
ท่าเรือแหลมงอบ (เกาะหมาก)฿ 4300฿ 4500฿ 4800
เมืองตราด฿ 4300฿ 4500฿ 4800
บางแสน฿ 1800฿ 2100฿ 2700
พัทยา฿ 2000฿ 2300฿ 2700
ท่าเรือบ้านเพ (เกาะเสม็ด)฿ 3000฿ 3300฿ 3800
เดินทางระหว่างSedan 1-2 pers.SUV 1-3 pers.Minibus 1-8 pers.
เริ่มเดินทางจากหัวหิน/ชะอำ
เกาะช้าง (รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่)฿ 6000฿ 6500฿ 7500
โรงแรมกรุงเทพ฿ 2500฿ 2700฿ 3300
สนามบินดอนเมือง (DMK)฿ 2800฿ 3000฿ 3500
สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ (BKK)฿ 2500฿ 2700฿ 3300
เดินทางระหว่างSedan 1-2 pers.SUV 1-3 pers.Minibus 1-8 pers.
เริ่มเดินทางจากอยุธยา
เกาะช้าง (รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่)฿ 6000฿ 6500฿ 7000
เดินทางระหว่างSedan 1-2 pers.SUV 1-3 pers.Minibus 1-8 pers.
เริ่มเดินทางจากพัทยา/อู่ตะเภา
เกาะช้าง (รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่)฿ 3500฿ 3800฿ 4200
โรงแรมกรุงเทพ฿ 1700฿ 1900฿ 2500
สนามบินดอนเมือง (DMK)฿ 2000฿ 2200฿ 2700
สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ (BKK)฿ 1700฿ 1900฿ 2500
เดินทางระหว่างSedan 1-2 pers.SUV 1-3 pers.Minibus 1-8 pers.
ทัวร์เกาะช้าง / เช่าเหมา
เต็มวัน (8 ชม.)฿ 2200฿ 2500฿ 3500
ครึ่งวัน (4 ชม.)฿ 1800฿ 2000฿ 2500
เยี่ยมชมแหลมสิงห์ 1 วัน (โอเอซิสซีเวิลด์และน้ำตกพลิ้ว) *รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่฿ 3500฿ 3900฿ 4500

หมายเหตุ :

รถยนต์ – รถยนต์ใช้สำหรับการถ่ายโอนสำหรับผู้โดยสาร 1 หรือ 2 คน แต่ถ้าไม่มี มินิบัสให้บริการแทนจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
SUV – รถยนต์ใช้สำหรับการถ่ายโอนสำหรับผู้โดยสาร 1 หรือ 3 คน แต่ถ้าไม่มี มินิบัสให้บริการแทนจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
มินิบัส – ราคามินิบัสที่แสดงไว้รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่สำหรับผู้โดยสาร 4 คน ผู้โดยสารเพิ่มเติมแต่ละคนคือ 100 บาท / คน มีผู้โดยสารสูงสุด 8 คนต่อมินิบัส

มีที่นั่งสำหรับเด็กเมื่อแจ้งความประสงค์

อัตราการถ่ายโอนข้างต้นเป็นอัตราแบบทางเดียวต่อคันไม่ใช่ต่อคน
* = สำหรับการถ่ายโอนไปยังหรือจากเกาะช้าง, ตั๋วเรือเฟอร์รี่ 2 ใบ (ซีดาน), ตั๋วเรือข้ามฟาก 3 ใบ (SUV) หรือ 4 ตั๋วเรือเฟอร์รี่ (มินิบัส) รวมอยู่ในอัตราข้างต้น ตั๋วเรือข้ามฟากเพิ่มเติมจะคิดค่าบริการเพียง 100 บาทต่อคน น้ำมันเชื้อเพลิงคนขับภาษีและทางด่วนรวมอยู่ด้วยดังนั้นจึงไม่มีบริการพิเศษซ่อนเร้นและเป็นบริการแบบ door-to-door